Nieuws

Wat is een schenkingsverzekering?

Hoe kunnen 50-plussers successierechten ontwijken als ze (een deel van) hun roerend vermogen willen schenken aan hun kinderen, kleinkinderen of andere verwanten? De oplossing heeft een naam: een schenkingsverzekering.

 

WAT IS HET?

Een schenkingsverzekering geeft de begiftigden de zekerheid dat ze geen successierechten moeten betalen op een schenking die ze hebben gekregen van een persoon die binnen de drie jaar na de gift plotseling en onverwacht overlijdt.

 

WAAROM IS HET GEWENST?

Wanneer de schenker vroegtijdig overlijdt, keert de schenkingsverzekering het nodige kapitaal uit dat de begiftigde toelaat om de geschatte successierechten op de schenking te betalen.

 

Een schenkingsverzekering is meestal financieel voordeliger dan het betalen van schenkingsrechten. Schenkingsrechten variëren sterk volgens het gewest waar je als begunstigde woont.

 

WAT ZEG DE WET?

Schenkingen moeten in België wettelijk worden bezegeld door een notaris. Handgiften en schenkingen door bankoverschrijving kunnen evenwel worden uitgevoerd zonder de tussenkomst van een notaris. In dat geval zijn ze ook niet onderworpen aan het schenkingsrecht.

 

Je moet als begiftigde successierechten betalen op een schenking wanneer de schenker binnen de drie jaar na de gift overlijdt en er geen schenkingsrechten zijn betaald. In dat geval heb je dankzij een schenkingsverzekering recht op een vergoeding waarmee je de geschatte successierechten op het geschonken kapitaal kan betalen.

 

HOE ZIT DAT NU PRECIES?

Als we de reclamejongens mogen geloven, kan je met een schenkingsverzekering de toekomst met vertrouwen tegemoet zien als je iemand een duwtje in de rug wilt geven door een deel van je vermogen over te dragen. Klinkt mooi, maar het klopt niet helemaal.

 

Het is belangrijk om te weten dat de schenkingsverzekering moet worden afgesloten door de begiftigde en niet door de schenker. Enkel als de verzekeringnemer de begiftigde is, blijft het kapitaal dat wordt uitgekeerd in het kader van de schenkingsverzekering gevrijwaard van successierechten.

Datum: 02-07-2015

Ongeval in het buitenland? Laat u niet opsluiten!

Zag u het verhaal van de Rode Duivelssupporter in Brazilië op Telefacts? Hij veroorzaakte daar een ongeval en zat enkele maanden in de cel – zo goed als zonder bijstand. Dat overkomt u niet als u bij ons een bijstandsverzekering afsluit.

Geen luxe

Een bijstandsverzekering is geen luxe. Natuurlijk verwacht u geen dodelijk ongeval en arrestaties in Brazilië. Maar wat met een aanrijding in Rome? Of een panne in Catalonië? Dat zijn helemaal geen uitzonderlijke voorvallen. En ze kunnen voor veel ellende en tijdverlies zorgen.

Wilt u graag meer weten over het nut en de details van een goede bijstandsverzekering? Lees dan even wat DAS erover vertelt.

En kom achteraf even met ons praten. Dan stellen we de polis samen die het best bij u past.

Datum: 25-11-2014

Habraken in het nieuw

Nieuw logo, nieuwe huisstijl, nieuwe website, nieuwe communicatiestrategie. Niet dat u dat merkt aan uw polissen of aan onze service hoor: die blijft precies dezelfde als vroeger.

Datum: 24-10-2014

Inkomensverlies als zelfstandige? Dat kunt u verzekeren!

U ként de sociale waarheid van de zelfstandige: het vangnet is klein. En u zorgt best voor uzelf. Dat geldt ook voor periodes van inkomensverlies als gevolg van een ziekte of ongeval. Op de mutualiteit moet u niet rekenen om uw levensstandaard te behouden. Dat kan alleen uw verzekeraar ...

Ook als zelfstandige kunt u ziek worden, of een ongeval krijgen. En een week of twee zonder inkomsten, redt u wel. Maar wat als u er met de klap drie maanden uitligt? Of permanent op een lager tempo moet werken? Hebt u dan genoeg reserve?

Gewaarborgd inkomen: zekerheid voor uw gezin

Een polis gewaarborgd inkomen voor een zelfstandige, is eigenlijk de belangrijkste polis die u kunt afsluiten. Ze beschermt immers uw inkomsten. En die zijn cruciaal om de levensstandaard van uw gezin op peil te houden.

Bovenop de mutualiteit

Het systeem van een polis gewaarborgd inkomen werkt zo: bij een ongeval of een lange ziekte spreekt u eerst uw ziekenfonds aan. Omdat u jarenlang bijgedragen hebt, krijgt u een maandelijkse uitkering. Daarbovenop geeft uw verzekeraar u een tweede maandelijkse som, die het totaal van uw inkomsten in de buurt van uw normale niveau brengt. Zodat uw levenstandaard niet in het gedrang komt.

Pas op voor dubbele verzekeringen!

Veel andere polissen bevatten ook al een luik inkomensbescherming. Uw VAPZ, uw hospitalisatieverzekering, ... Precies daarom loont het de moeite even bij ons langs te lopen voor advies. Dan klaren we uit wat u al hebt – en wat nog niet. Zodat u een juiste keuze kunt maken.

Datum: 24-10-2014

Een VAPZ. Moet dat écht?

Ja. Elke verzekeraar zal u aanraden om als zelfstandige zo snel mogelijk een VAPZ op te starten. De fiscale en sociale voordelen zijn té groot om het niet te doen. Bovendien moet u wel, met het oog op uw oude dag. Kom gerust even langs bij ons voor een gesprek.

Meer weten over VAPZ? Lees verder.

Datum: 01-10-2014

Bijverdienen als zelfstandige na pensioen. Kan dat?

Ja, dat kan. Sterker nog: dat gaat in de toekomst nog veel gemakkelijker worden, als we de nieuwe regeringsverklaring mogen geloven. Een en ander heeft wél een impact op uw aanvullend pensioen. Kom er daarom zeker even met ons over praten.

Meer weten? Lees verder.

 

Datum: 01-10-2014